FAIR AP520

Vysoko výkonná, viacstupňová, plazmová ionizačná čistička vzduchu

Kategórií:
Zdieľať

Popis

  • Viacstupňový profesionálny fi ltračný systém – účinný ozón dezinfi kuje 100 % nečistôt vzduchu.
  • Odstraňuje zo vzduchu jemné častice veľkosti 0,1 – 0,3 mikrónu, zápach, cigaretový dym, acetón, benzén, baktérie, plesne a vírusy.
  • Obsahuje mimoriadne citlivý a inteligentný senzor pre automatické nastavenie rýchlosti prúdenia vzduchu.
  • 2 kolektory – plazmové elektrostatické fi ltre, ľahko sa čistia, nie je potrebné ich vymieňať.
  • 2 × uhlíkový (VOC) a formaldehydový fi lter
  • 2 × ozónový / fotokatalytický fi lter (2 v 1)
  • UV-C svetlo
  • Farebný indikátor kvality vzduchu jasne ukazuje aktuálnu kvalitu vzduchu.
  • 4 vysokovýkonné ventilátory s manuálnou alebo automatickou reguláciou ich výkonu.
  • Ďalšie užitočné funkcie na displeji sú časovač automatického vypnutia 1 – 9 hod., tichý nočný režim bez rušivého osvetlenia, detský zámok a automatické upozornenie na potrebu vyčistiť elektrostatický filter.

Ďalšie informácie

Viac informácií

Informácie o produkte – PDF